O nas

Stworzyliśmy miejsce, w którym każde Dziecko znajdzie szacunek i zrozumienie.

Żłobek i Integracyjne Przedszkole PRZYJACIEL postawiło sobie za cel wykształcenie w Dzieciach wartości i nawyków, które pozwolą im w pełni korzystać z dóbr współczesnego świata, odnaleźć się w dynamicznej rzeczywistości oraz żyć w zgodzie z samym sobą i z innymi ludźmi.

To, co wyróżnia naszą placówkę pośród innych żłobków i przedszkoli niepublicznych, to program dydaktyczny, który począwszy od najmłodszych grup wiekowych ukierunkowany jest na naukę. Każda forma aktywności, nawet tych zwykłych, codziennych (jak choćby jedzenie czy zabawy sportowe) stanowi dla nas okazję do uczenia Dzieci.

Mamy świadomość, że aby zagwarantować Dzieciom dobrą przyszłość, należy zapewnić im wszechstronną edukację i zaszczepić w ich sercach pragnienie pogłębiania wiedzy i nieustannego odkrywania otaczającego je świata.