Cennik

PRZEDSZKOLE

Czesne w naszym Przedszkolu wynosi 950 PLN miesięcznie i jest płatne do 5. dnia każdego miesiąca.

Kwota obejmuje zajęcia edukacyjne oraz ZAJĘCIA DODATKOWE realizowane w ramach programu Przedszkola oraz pełne wyżywienie (śniadanie, obiad z dwóch dań oraz podwieczorek).

Wpisowe Przedszkola – 500 PLN, płatne przy podpisaniu umowy.

Opłaty można uiszczać osobiście w placówce lub przelewem na konto:


Przedszkole Niepubliczne PRZYJACIEL
PKO BP
Nr rachunku: 06 1020 1169 0000 8402 0238 1903


ŻŁOBEK

Czesne w Żłobku wynosi 1150 PLN miesięcznie i jest płatne do 5. dnia każdego miesiąca.

Kwota obejmuje zajęcia edukacyjne oraz pełne wyżywienie (śniadanie, obiad z dwóch dań oraz podwieczorek).

Wpisowe Żłobka – 500 PLN, płatne przy podpisaniu umowy

Opłaty można uiszczać osobiście w placówce lub przelewem na konto:


Żłobek Niepubliczny PRZYJACIEL
PKO BP
Nr rachunku: 11 1020 1169 0000 8202 0238 1911