Profil Przedszkola

Edukacja matematyczna jest trochę w cieniu w większości polskich przedszkoli, dlatego też chcielibyśmy ten fakt zmienić. W programie który stworzyliśmy wspomagamy się uznanymi metodami pedagogicznymi (czerpiemy z nich co najcenniejsze) a także programami autorskimi.

Pierwszą z nich jest metoda, której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, ćwiczenie odporności emocjonalnej dziecka oraz budowanie pozytywnego obrazu samego siebie. Metoda E. Gruszczyk - Kolczyńskiej i E. Zielińskiej sprzyja również stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci, dobrze przygotowuje do nauki matematyki w szkole.

Okres przedszkolny to czas otwierania się dziecięcych oczu na świat, czas poznawania i doświadczania. To także okres wielkich możliwości, które wymagają odpowiedniej stymulacji i bodźców potrzebnych do kształtowania czynności umysłowych. W edukacji matematycznej ważne jest, aby mieć świadomość tego, w jaki sposób dzieci uczą się. Najważniejsze są osobiste doświadczenia. Stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności, rozwija myślenie, hartuje dziecięcą odporność. W trakcie tych doświadczeń dziecko powinno mówić, tzn. słownie określać swoje spostrzeżenia, sens wykonywanych czynności i przewidywane skutki. Mówienie o wykonywanych czynnościach sprzyja koncentracji uwagi i pomaga dziecku dostrzec to, co ważne.

Profil Żłobka

Żłobek PRZYJACIEL gwarantuje profesjonalną opiekę nad Maluchami w wieku od 12-tu miesięcy do 3 lat. „Innowacyjność w pielęgnacji” to dewiza którą kieruje się zespół naszych specjalistów. Polega ona na wyjątkowym połączeniu elementów opieki, zabawy, nauki i profilaktyki zdrowotnej.

W PRZYJACIELU realizowane są nowoczesne programy edukacyjno–rozwojowe oraz funkcjonuje specjalny, indywidualny sposób podejścia do każdego Dziecka. Dzieci oprócz opieki i troski otrzymują wsparcie i terapię. Najważniejsze z zasad to:

  • opieka i akceptacja;
  • pomoc i wsparcie;
  • zabawa i wychowanie;
  • wszechstronny rozwój;
  • wczesne wspomaganie i terapia;
  • aktywna współpraca z Rodzicami

W Żłobku PRZYJACIEL nauka połączona jest z zabawą i odkrywaniem otaczającego nas świata. „Nigdy się nie nudzimy!” wszystkie Dzieci mają zajęcia dydaktyczne z naszymi Paniami. Zajęcia oparte są na autorskim programie z wykorzystaniem Zabaw Fundamentalnych, który tworzony jest w cyklu miesięcznym i udostępniany Rodzicom.

Zakres wiedzy przekazywanej Dzieciom jest zróżnicowany – mniejsze Dzieci uczą się podczas zabawy, natomiast starszaki stymulowane są w sposób dostosowany do ich wieku. Panie prowadzą również zajęcia plastyczne – dla wszystkich Dzieci.