Zajęcia dodatkowe

W ramach czesnego oferujemy dzieciom w naszym przedszkolu:

  • zajęcia języka angielskiego (trzy razy w tygodniu);
  • gimnastyka korekcyjna (raz w tygodniu);
  • rytmika (raz w tygodniu);
  • codzienne zajęcia umuzykalniające;
  • codzienne zajęcia plastyczne;
  • dziecięca matematyka;
  • raz w miesiącu zajęcia teatralne lub koncerty

W naszej ofercie jest również szeroka gama zajęć dodatkowych odbywających się popołudniami.

Koszt 60 PLN/m-c.