Przedszkole niepubliczne w RADOŚCI

Zerówka

Przedszkole prowadzi zerówkę, dedykowaną dzieciom pięcioletnim, które zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 są objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przed podjęciem nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Nasza kadra pedagogiczna wspomaga rozwój dzieci tak, aby osiągnęły dojrzałość szkolną.

Podstawa programowa i program wychowania przedszkolnego - są to dokumenty, które pozwolą nauczycielom w zorganizowaniu procesu nauczania.

Dzieci na początku roku szkolnego zostaną zdiagnozowane (po uzyskaniu zgody rodziców) przez nauczycieli, logopedę i psychologa w celu zgromadzenia informacji na temat ich gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Przedszkole PRZYJACIEL zaprasza wszystkie dzieci pięcioletnie do naszej zerówki, w której w bezpiecznych przedszkolnych warunkach będą realizowały program nauczania.

ul. Drwali 10a

04-840 Warszawa

tel. 615 60 17

kom. 602 37 01 04

www.przyjaciel.waw.pl

przedszkole@przyjaciel.waw.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Przedszkole Przyjaciel

mapa strony