Warszawa Falenica | +48 604 133 813

Przedszkole Falenica > Grupy integracyjne

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Integracja w naszej placówce służy stworzeniu wszystkim maksymalnie korzystnych warunków rozwojowych.

U nas dzieci w naturalny sposób uczą się tolerancji, wrażliwości, otwartości i serdeczności.

W naszym przedszkolu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z orzeczeniami Autyzmu oraz z orzeczeniami o niepełnosprawności sprzężonej przebywają pod opieką pedagogów terapeutów, psychologa w integracyjnej 15-osobowej grupie.

Proponujemy  kompleksową terapię w jednym miejscu, ze znanymi dziecku stałymi terapeutami.

 

Image
Image

Naszym podopiecznym zapewniamy:​

  • opiekę terapeutyczną (specjalizujemy się w podejściu behawioralnym)
  • psychologiczną,
  • indywidualne zajęcia terapeutyczne,
  • indywidualne zajęcia logopedyczne,
  • terapię pedagogiczną
  • indywidualne zajęcia integracji sensorycznej,
  • rehabilitację ruchową (fizjoterapeutę)
  • indywidualne zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.
  • terapię ręki
  • zajęcia rytmiczne, arteterapię, muzykoterapię i inne

 

Terapia w naszym przedszkolu jest intensywna, a systematyczność i dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb, możliwości, a także trudności każdego podopiecznego, pozwala bardzo efektywnie wspierać rozwój dziecka.

Dodatkowym atutem naszego zespołu jest uspójnianie działań wszystkich specjalistów i nauczycieli. Pozwala to na generalizowanie umiejętności i jeszcze efektywniejsze postępy.


Nasze oddziaływania terapeutyczno-edukacyjne obejmują:

integrację grupową — integracja odbywa się poprzez udział dziecka w grupie przedszkolnej, poprzez uczestnictwo we wszystkich zajęciach z grupą, pod ciągłą opieką pedagogów, terapeuty i pedagoga wspierającego.


Pobyt w grupie rówieśniczej jest znakomitą okazją do:

 • rozwoju kompetencji przedszkolnych;
 • rozwoju kompetencji społecznych;
 • rozwoju kompetencji między rówieśniczych, to doskonała okazja, by zaprezentować rówieśnikom swoje zalety i pokazać, że mogą być świetnymi partnerami w zabawie i przyjaźniach;
 • treningu samodzielności.

 

Image

Indywidualną terapię w myśl stosowanej analizy zachowania (ABA):

Codzienne indywidualne zajęcia terapeutyczne realizowane są przez psychologa lub pedagoga terapeutycznego. Intensywność działań terapeutycznych dostosowana jest do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.


Opracowujemy i realizujemy indywidualne programy terapeutyczne i edukacyjno- terapeutyczne (IPET) dla naszych przedszkolaków.

DO POBRANIA PROCEDURY PRZYZNAWANIA ORZECZEŃ — INFORMATOR

Każda forma aktywności, nawet tych zwykłych, codziennych stanowi dla nas okazję do uczenia Dzieci i rozwijania Ich wyobraźni, zainteresowań i chęci poznawania otaczającego Je świata.