Warszawa Falenica | +48 604 133 813

Przedszkole Falenica > Idea placówki

Stworzyliśmy miejsce, w którym każde Dziecko znajdzie szacunek i zrozumienie.

Ideą Żłobka i Integracyjnego Przedszkola Niepublicznego PRZYJACIEL jest wykształcenie w Dzieciach wartości i nawyków, które pozwolą im w pełni korzystać z dóbr współczesnego świata, odnaleźć się w dynamicznej rzeczywistości oraz żyć w zgodzie z samym sobą i innymi ludźmi.
Image
Image
Począwszy od najmłodszych grup wiekowych program dydaktyczny ukierunkowany jest na naukę:
  • umiejętności współdziałania z otoczeniem,
  • szacunku dla innych,
  • samodzielności i wytrwałości w pokonywaniu trudności, w tym umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
  • poczucia własnej wartości,
  • budowanego na świadomości uczuć i wyrażania własnych potrzeb,
  • budowania relacji ze rozumieniem znaczenia umów i konsekwencji z nimi związanych.

Każda forma aktywności, nawet tych zwykłych, codziennych stanowi dla nas okazję do uczenia Dzieci i rozwijania Ich wyobraźni, zainteresowań i chęci poznawania otaczającego Je świata.