Warszawa Radość | +48 602 370 104

Przedszkole Radość > Nasza kadra

Magda Świątek

Nauczyciel kontraktowy. Wychowawca. Dyplomowany nauczyciel pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Jest osobą kreatywną, która w pracy dydaktyczno - wychowawczej wykorzystuje nietypowe techniki plastyczne, surowce wtórne i materiały przyrodnicze. Interesuje się muzyką i rękodziełem artystycznym.

Marzena Bania

Nauczyciel kontraktowy. Wychowawca. Magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Pani Marzena jest osobą konsekwentną w postępowaniu z dziećmi, ma z nimi bardzo dobry kontakt, co dzieci odwzajemniają sympatią w stosunku do niej. Swoje zajęcia dostosowuje indywidualnie do wieku i umiejętności dzieci. Pozwala swoim podopiecznym rozwijać ekspresję plastyczną, zachęca do eksperymentowania z kartką papieru, farbą, kredkami, plasteliną czy masą solną.

Magdalena Kozmana

Nauczyciel wspomagający. Oligofrenopedagog. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej. Pani Magdalena jest osobą ciepłą i serdeczną w kontaktach z dziećmi, oraz wrażliwą na ich potrzeby. Jest osobą kreatywną, pełną pomysłów do realizowania swoich celów i zadań w pracy nauczyciela przedszkola.

Sylwia Piszcz

Pomoc w grupie najmłodszej. Jest osobą bardzo ciepłą i kompetentną. Pomaga dzieciom w czynnościach samoobsługowych, prowadzi wspólne zabawy i tańce. Pilnuje porządku w sali. Dba również o dekorację w przedszkolu. Pani Sylwia służy pomocą przy pracach plastycznych.

Halina Mich

Dyrektor do spraw dydaktycznych. Pełni nadzór pedagogiczny, czuwając nad realizacją programu. Nauczyciel dyplomowany.

Marlena Nikodem

Dyrektor. Magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Prywatnie mama 3 urwisów. Wspiera nauczycieli w ich pracy. Ma dobry kontakt z dziećmi.

Przedszkole Przyjaciel
w Radości to nie tylko
kadra wychowawców.

Psycholog

Zadaniem psychologa w naszym przedszkolu jest obserwacja dzieci, współpraca z nauczycielami, wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. W naszym przedszkolu pomoc psychologiczną świadczy mgr. Urszula Strudzińska.


Logopeda, terapeuta, integracja sensoryczna

Logopeda przeprowadza badania przesiewowe w celu oceny wad wymowy dzieci. Wspomaga rozwój kompetencji językowych, koryguje wady wymowy. W naszym przedszkolu wsparcie logopedyczne świadczy mgr. Katarzyna Szatkowska. Pani Katarzyna jest jednocześnie specjalistą z terapii pedagogicznej i integracji sensorycznej.

Placówka Warszawa Radość

ul. Drwali 10a

www.przyjaciel.waw.pl

przedszkole@przyjaciel.waw.pl