Warszawa Radość | +48 602 370 104

Przedszkole Radość > Poznaj nas

Nasze przedszkole stworzyliśmy zainspirowani uśmiechem dzieci.

Nasze przedszkole istnieje od 2010 r. Stworzyliśmy miejsce, w którym panuje przyjazna, rodzinna atmosfera gdzie dzieci czują się jak u siebie w domu.

W sposób profesjonalny organizujemy dzieciom czas, kierujemy ich rozwojem i zainteresowaniami.

Zapraszamy do krainy nauki i zabawy w przedszkolu Przyjaciel.
Image

Przedszkole PRZYJACIEL, jako jedno z niewielu w Wawrze otrzymało wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez m.st. Warszawa.


Dokument ten potwierdza zarówno najwyższą jakość wychowywania oraz opieki nad dziećmi, jak i zgodność z wszelkimi wymogami sanepidu, instytucji nadzoru budowlanego oraz ochrony przeciwpożarowej. Ponadto poświadcza spełnienie wymogów Biura Edukacji m.st. Warszawa oraz upoważnia do używania budzącej zaufanie nazwy "przedszkole".

Na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawa: http://www.edukacja.warszawa.pl/oswiata-niepubliczna/szkoly-i-placowki-niepubliczne, w załączniku Przedszkola niepubliczne, można znaleźć spis wszystkich placówek, z podziałem na gminy, posiadających takie uprawnienia.
Zaświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Biura Edukacji m.st. Warszawa.
Image

Przedszkole Przyjaciel leży w Radości na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Lokalizacja daje wyjątkowe możliwości przekazania dzieciom tajemnic, które kryje w sobie świat przyrody.

Jako cel stawiamy sobie wykształcenie w dzieciach postaw zgodnych z "kodeksem małego przyrodnika".

Poprzez nasze zajęcia staramy się wspomagać wszechstronny rozwój dzieci, w tym m.in.:

  • uświadomienie, że każda istota ma prawo do życia;
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska;
  • przestrzeganie podstawowych zasad ochrony przyrody;
  • pogłębianie wiadomości na temat roślin i zwierząt;
  • kształtowanie własnego Ja w harmonii ze środowiskiem naturalnym.
Przedszkole tworzy grupa sympatycznych, kochających dzieci osób. Poznaj nasz sprawdzony zespół. Dowiedz się kto opiekuje się dziećmi w przedszkolu Przyjaciel w Radości.

Placówka Warszawa Radość

ul. Drwali 10a

www.przyjaciel.waw.pl

przedszkole@przyjaciel.waw.pl