Warszawa Radość | +48 602 370 104

Przedszkole Radość > Plan dnia

Poniżej prezentujemy ramowy plan dnia. Właśnie tak może wyglądać jeden z dni Twojego dziecka w naszym przedszkolu.

Zajęcia wymienione w zakładce zajęcia dodatkowe są realizowane w ciągu dnia, i tak np. "zabawy ruchowe" może oznaczać naukę tańca.

W poszczególnych dniach kolejność zajęć może się różnić, niemniej godziny posiłków pozostają stałe.

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowym planem dnia!

7:00-8:45
Powitanie dzieci przychodzących do przedszkola. Dowolne zabawy z udziałem nauczyciela; praca indywidualna; gimnastyka poranna.
Image
8:45-9:00
Czynność higieniczne. Przygotowanie do śniadania.
9:00-9:30
ŚNIADANIE
9:30-10:30
Zajęcia dydaktyczne prowadzone pod ścisłą kontrolą nauczyciela; realizacja wyznaczonego programu
10:30-11:45
Wyjście na plac zabaw; spacery; obserwacje przyrodnicze; zabawy ruchowe w ogrodzie - zorganizowane i swobodne
11:45-12:00
Czynności samoobsługowe-higieniczne, organizacyjne, związane z przygotowaniem do obiadu
12:00-12:30
OBIAD
12:30-14:15
Sjesta chętnych dzieci. Krótki odpoczynek przy czytanych bajkach lub muzyce. Zabawy dydaktyczne; zabawy ruchowe; praca indywidualna i wyrównawcza; zabawy dowolne dzieci.
14:15-14:30
Czynności samoosługowo-higieniczne
14:30-15:00
PODWIECZOREK
15:30-18:00
Zabawy swobodne; gry i zabawy dydaktyczne; zajęcia wyrównawcze; słuchanie utworów. Pożegnanie dzieci idących do domu.
18:00
Pożegnanie dzieci

Placówka Warszawa Radość

ul. Drwali 10a

www.przyjaciel.waw.pl

przedszkole@przyjaciel.waw.pl